Torfowisko Wielkie Błoto

Długość trasy: 7,08 km
Czas przejścia: 1h 58m
Trudność: Łatwa

Ciekawa pod względem przyrodniczym trasa w zachodniej części Puszczy Niepołomickiej, gdzie znajduje się osobliwa polana nazywana Wielkim Błotem. Spacer pośród torfowisk i mokradeł jest wspaniałą okazją do obserwacji przyrody i zobaczenia śladów intensywnej działalności bobrów. To wszystko zaledwie 30 km od Krakowa.

Szarów PKP – Jamnica – Polana Wielkie Błoto – Szarów ulica Torfowa – Szarów PKP

Autor:
Agnieszka Cygan

Agnieszka Cygan

Przewodnik turystyczny

Plan wycieczki

 1. Wycieczkę zaczynamy na stacji kolejowej w Szarowie. Idziemy szlakiem czarnym , przecinamy drogę krajową nr 75 i po chwili wchodzimy na szeroki leśny dukt. Po ok. 20 minutach marszu po lewej stronie mijamy tablicę z napisem „Torfowisko Wielkie Błoto”.
 2. Idziemy utwardzoną drogą pośród torfowisk. Po kilkunastu minutach opuszczamy szlak czarny (który odbija delikatnie w lewo na mało widoczną trawiastą ścieżynkę). Dalej za drogą delikatnym łukiem w prawo. Dochodzimy do domostw przysiółka Błoto.
 3. Wędrujemy kamienistą drogą pośród zabudowań przysiółka Błoto. Po prawej stronie mijamy staw. Dochodzimy do rozdroża, skręcamy w prawo. Na kolejnym rozdrożu znowu w prawo.
 4. Na końcu drogi skręcamy w lewo w ulicę Torfową. Czeka nas teraz ciekawy przyrodniczo odcinek pośród bobrowisk. Po lewej stronie widoczne są liczne żeremia bobrów oraz ślady działalności tych zwierząt (obgryzione pnie drzew).
 5. Dochodzimy do wiaty. Przed torami kolejowymi skręcamy w prawo w niewyraźną ścieżkę wiodącą przez las. Przed nami ostatni fragment wędrówki (na tym odcinku na drodze napotkamy powalone drzewa). Po około 400 metrach dochodzimy na stację kolejową w Szarowie, gdzie kończymy wycieczkę, zamykając pętlę.

Atrakcje i walory krajobrazowe

 1. Polana Wielkie Błoto położona w zachodniej części Puszczy Niepołomickiej to największy kompleks bagienny na terenie województwa małopolskiego. Ma powierzchnię 400 hektarów. Większość polany zajmują dość mocno już zdegradowane torfowiska, które zaczęły się tworzyć kilka tysięcy lat temu, po okresie polodowcowym.
 2. Interesująca jest historia eksploatacji torfu na polanie Wielkie Błoto, sięgająca drugiej połowy XIX wieku. Wydobycie torfu na skalę lokalną i przemysłową rozpoczęto w latach 70. XIX wieku z inicjatywy Stanisława Żeleńskiego – ówczesnego właściciela tych ziem. Kopalnia torfu w przededniu I wojny światowej zatrudniała 60 pracowników. Suszarnia torfu znajdująca się w południowo-zachodniej części polany działała aż do roku 1939.
 3. Ciekawa jest roślinność Wielkiego Błota. Znajdziemy tu wiele gatunków roślin torfowiskowych i bagiennych. Rosną tu między innymi: żurawina błotna, borówka brusznica, modrzewnica zwyczajna. Tereny dawnej kopalni torfu (dziś już nieistniejącej) porasta roślinność szuwarowa, a także niewielkie zagajniki z wierzbą i olszą czarną.
 4. Torfowisko Wielkie Błoto jako obszar cenny przyrodniczo jest objęty ochroną Natura 2000. W południowej części polany i wzdłuż ulicy Torfowej możemy zobaczyć imponującą działalność bobrów. Szczególne wrażenie robią obgryzione pnie drzew przyjmujące finezyjne kształty.

Warianty i modyfikacje

 1. Możemy wydłużyć trasę, by odwiedzić cmentarz wojenny nr 325 z okresu I wojny światowej w przysiółku Sitowiec. Aby tam dojść, cały czas trzymamy się szlaku czarnego, który prowadzi ze stacji kolejowej w Szarowie wprost do Sitowca (odległość to ok. 4 km). Po ok. 30 minutach marszu szlak czarny opuszcza wygodną, utwardzoną drogę (która skręca łagodnym łukiem w prawo) i prowadzi w niewyraźną ścieżkę przez torfowisko (uwaga na znaki). Ostatni odcinek wiedzie wśród leśnych zagajników. Na cmentarzu pochowano żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Projektantem tej wojennej nekropolii był Franz Stark.
 2. Wycieczkę możemy zacząć na końcu ulicy Szerokiej w Szarowie, gdzie znajduje się niewielki parking (za torami kolejowymi). Wybierając ten wariant, nie musimy przechodzić całej pętli – w każdej chwili możemy wrócić do samochodu. Jest to zatem dobra opcja na wycieczkę z małymi dziećmi albo na szybki wypad za miasto, kiedy nie mamy zbyt wiele czasu na spacer. Parkując w tym miejscu, szybko dotrzemy do ciekawych przyrodniczo terenów związanych z działalnością bobrów.

Wskazówki praktyczne

 1. Samochód najlepiej zaparkować przy stacji kolejowej w Szarowie. Niewielki parking znajduje się także na końcu ulicy Szerokiej w Szarowie – za torami kolejowymi, w pobliżu wiaty turystycznej.
 2. Turyści niezmotoryzowani mogą przyjechać do Szarowa pociągiem, który kursuje na linii Kraków-Tarnów. Na stacji kolejowej znajduje się początek czarnego szlaku prowadzącego do przysiółka Sitowiec.
 3. Nawierzchnia na szlaku to przede wszystkim drogi bite oraz leśne. Pewnym utrudnieniem może być ostatni odcinek – powrót na stację kolejową w Szarowie. Aby zamknąć pętlę, musimy przejść około 400 metrów uciążliwą ścieżką przez las, na której napotkamy powalone drzewa. Trasa w wariancie podstawowym wiedzie wygodną drogą, dostępną również dla rowerów. Jeśli zechcemy odwiedzić cmentarz wojenny w przysiółku Sitowiec, czeka nas krótki odcinek czarnego szlaku wiodący podmokłym terenem przez torfowisko.
Tak
7.08 km
29.72 m
5/30 (łatwa)
(współczynnik obliczony automatycznie, funkcjonalność eksperymentalna)
1h 58m
(dla tempa marszu 4 km/h)

Mapa

Zaloguj się, aby pobrać plik GPX
footer img