Spacerem po parku dworskim w Porębie Wielkiej

Długość trasy: 1,57 km
Czas przejścia: 0h 25m
Trudność: Łatwa

Zapraszamy na spacer po parku dworskim w Porębie Wielkiej w malowniczej scenerii Gorczańskiego Parku Narodowego. Co zostało po ostatnich właścicielach tego miejsca – hrabiach Wodzickich – i ich prawie dwustuletniej działalności w dobrach porębskich? Jakie bogactwo przyrodnicze odnajdziemy u podnóży góry Chabówki? Zanim wyruszymy na gorczańskie szlaki, zatrzymajmy się w dolinie Porębianki i odkryjmy jej tajemnice.

Poręba Wielka – Park dworski hrabiów Wodzickich – park dolny – Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego – wozownia (lamus) – stawy dworskie – punkt widokowy – park górny – Poręba Wielka

Autor:
Agnieszka Cygan

Agnieszka Cygan

Przewodnik turystyczny

Plan wycieczki

 1. Wycieczkę rozpoczynamy przy bramie wejściowej do parku dworskiego w Porębie Wielkiej. Po parku będziemy wędrować ścieżką edukacyjną wyznakowaną przez Gorczański Park Narodowy . Ścieżka składa się z dziewięciu przystanków.
 2. Wędrujemy alejką przez park dolny. Mijamy po drodze Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego, nieco dalej stary lamus z XVIII wieku. Dochodzimy do stawów dworskich.
 3. Skręcamy w prawo i idziemy alejką nieco pod górę. Wyżej widoczne są ślady niemieckich fortyfikacji polowych z okresu II wojny światowej. Dochodzimy do punktu widokowego, z którego roztacza się ładna panorama na park dolny oraz północną część Gorców.
 4. Wchodzimy do parku górnego. Idziemy alejką przez ładny, grądowy las. Ścieżka edukacyjna doprowadza do łąki położonej ponad główną alejką. Skręcamy w lewo. Aleją dochodzimy do wschodniej bramy parku dworskiego, gdzie kończymy nasz spacer.

Atrakcje i walory krajobrazowe

 1. Park dworski hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej został założony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Duże wrażenie robią odtworzone stawy dworskie, będące obecnie pod opieką Gorczańskiego Parku Narodowego, które są ważnym miejscem lęgowym dla płazów. Niewiele zachowało się z dawnych zabudowań dworskich należących do rodziny Wodzickich – budynki spłonęły pod koniec II wojny światowej, w styczniu 1945 roku. Jedyną zachowaną w całości budowlą jest wozownia czyli dawny lamus z XVIII wieku. Na miejscu dawnej oficyny dworskiej znajduje się obecnie Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego.
 2. Park dworski w Porębie Wielkiej to miejsce o szczególnej wartości przyrodniczej i kulturowej. Bliżej potoku Porębianka znajduje się tzw. park dolny, w którym wytyczono alejki. Rosną tu przede wszystkim lipy, jawory, a także kasztanowce. Powyżej skarpy z kamiennym murem znajduje się park górny, który porasta las grądowy typowy dla piętra pogórza. Na łące, powyżej głównej alejki, wczesną wiosną zakwitają krokusy.
 3. Bogata i zróżnicowana jest przyroda parku dworskiego. Rośnie tu wiele rodzimych gatunków, jak: wiąz górski, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, jawor czy jesion. Park jest miejscem schronienia dla wielu gatunków ptaków, można tu zaobserwować: puszczyka zwyczajnego, sikory, drozdy czy dzięcioły. W pobliżu stawów można zobaczyć czaplę siwą. W listopadzie, w pobliżu krzewów tarniny, pojawiają się jemiołuszki.

Warianty i modyfikacje

 1. Spacer po parku dworskim możemy połączyć z wędrówką na górę Chabówkę. Spod budynku dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego wyruszamy za znakami biało-zielonej ścieżki edukacyjnej . Ścieżka o długości 2,5 km jest wyznakowana w formie pętli, na jej pokonanie trzeba przeznaczyć około 1,5 godziny. Jest bardzo interesująca i zróżnicowana pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Ze zboczy Chabówki roztacza się wspaniały widok na Gorce.
 2. Zachęcamy, by wstąpić do Ośrodka Edukacyjnego Gorczańskiego Parku Narodowego, który znajduje się na naszej trasie, i zobaczyć ciekawą, multimedialną ekspozycję przyrodniczą. Wystawa opowiada o środowisku przyrodniczym i kulturowym Gorców. Podczas zwiedzania uruchomimy swe zmysły i przeniesiemy się w wyobraźni na gorczański szlak.

Wskazówki praktyczne

 1. Do Poręby Wielkiej kursują busy z Mszany Dolnej oraz z Krakowa (tylko w sezonie turystycznym). Komunikacją publiczną można dojechać do sąsiedniej miejscowości Niedźwiedź i podejść do parku dworskiego około 1,5 km szlakiem zielonym .
 2. Samochód najlepiej zaparkować na dużym parkingu w pobliżu Term Gorce w Porębie Wielkiej.
 3. Jeśli planujemy zwiedzić ekspozycję przyrodniczą w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego, sprawdźmy wcześniej godziny otwarcia obiektu oraz cennik biletów. W budynku można kupić mapy, publikacje oraz przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Park dworski hrabiów Wodzickich – góra Chabówka”.
 4. Ciepły posiłek można zjeść w restauracji, która mieści się w Termach Gorce w Porębie Wielkiej, w pobliżu parku dworskiego.
 5. Trasa w wariancie podstawowym jest dedykowana dla rodzin z dziećmi. Spodoba się także tym, którzy nie lubią się męczyć, a chcą spędzić czas w ładnej, górskiej scenerii. W parku dworskim wytyczono wygodne alejki. Są ławeczki do odpoczynku oraz wiata, w której można schronić się przed deszczem.
 6. Jeśli wybierzemy wariant rozszerzony, czyli wędrówkę na górę Chabówkę, musimy mieć ze sobą wygodne buty turystyczne. Szlak wiedzie leśnymi i polnymi ścieżkami, raz w górę, raz w dół – jest to typowa trasa w terenie.
Tak
Tak
1.57 km
28.84 m
4/30 (łatwa)
(współczynnik obliczony automatycznie, funkcjonalność eksperymentalna)
0h 25m
(dla tempa marszu 4 km/h)

Mapa

Zaloguj się, aby pobrać plik GPX
footer img