Dolina potoku Turbacz

Długość trasy: 6,32 km
Czas przejścia: 1h 59m
Trudność: Umiarkowana

Wycieczka przyrodnicza w leśnej scenerii Gorczańskiego Parku Narodowego prowadząca urokliwą doliną potoku Turbacz. Na trasie piękne lasy regla dolnego, dorodna buczyna karpacka, a także dawny rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana chroniący fragment naturalnej puszczy karpackiej. Wędrówka jest okazją do obserwacji bogatej fauny i flory północnej części Gorców. To spokojna, leśna trasa dedykowana wszystkim miłośników przyrody.

Koninki – Polana Oberówka – Stara Huta – Rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana – Polana Szałasisko – Koninki

Autor:
Agnieszka Cygan

Agnieszka Cygan

Przewodnik turystyczny

Plan wycieczki

 1. Wędrówkę zaczynamy na końcu Koninek, gdzie znajduje się duży parking. Wędrujemy szlakiem niebieskim szeroką drogą asfaltową, po chwili wchodzimy na teren Gorczańskiego Parku Narodowego. Po prawej stronie mijamy Ośrodek Wypoczynkowy Ostoja Górska. Skręcamy w lewo. Tu początek ścieżki edukacyjnej „Dolina potoku Turbacz” znaczonej w terenie zielonym paskiem na białym tle .
 2. Przed polaną Oberówka, na której znajduje się miejsce biwakowe, skręcamy w lewo. Dochodzimy do 2. przystanku ścieżki – boru jodłowo-świerkowego. Przechodzimy przez strumień i wąską ścieżką wędrujemy przez ciemny las. Po kilku minutach marszu wychodzimy na łąkę. Dalej prosto docieramy do drogi. W tym miejscu skręcamy w lewo, w górę potoku Turbacz.
 3. Wędrujemy wygodną drogą wzdłuż potoku. Dochodzimy do rozwidlenia (w tym miejscu można skręcić w prawo na szlak niebieski, by dotrzeć do polany Szałasisko – patrz: warianty i modyfikacje), my dalej prosto. Mijamy kolejne przystanki ścieżki edukacyjnej. Dochodzimy do polany Stara Huta, na której w XVII i XVIII wieku funkcjonowała huta szkła.
 4. Dochodzimy do kolejnego rozwidlenia dróg. Skręcamy w prawo i trawersujemy zbocza Suchego Gronia. To ładny, zaciszny odcinek na naszej trasie, na którym można spotkać liczne tropy zwierząt. Dochodzimy do ławeczki i głęboko wciętej doliny potoku Paciepnica. W tym miejscu opuszczamy wygodną drogę stokową (uwaga: brak wyraźnych znaków).
 5. Podchodzimy pod górę niewielkimi zakosami. Ścieżka doprowadza nas do skraju rezerwatu „Turbacz”. Pięknie prezentują się tu dorodne buki i jodły. Wąską, leśną ścieżyną dochodzimy do niebieskiego szlaku. Skręcamy w prawo.
 6. Wychodzimy z lasu. Przechodzimy przez polanę Szałasisko. Dalej wędrujemy szlakiem niebieskim (który na tym odcinku biegnie razem ze ścieżką edukacyjną). Szlak prowadzi ostro w dół przez ładny, bukowy las. Szybko tracimy wysokość i po kilkunastu minutach docieramy do znanej nam już drogi dolinnej.
 7. W tym miejscu skręcamy w lewo i po chwili dochodzimy do polany Oberówka, skąd wracamy na parking niebieskim szlakiem .

Atrakcje i walory krajobrazowe

 1. „Dolina potoku Turbacz” to ścieżka edukacyjna prowadząca przez teren Gorczańskiego Parku Narodowego. Na trasie o długości ok. 5 km znajduje się 14 przystanków. Wędrując ścieżką poznamy różnorodne środowiska Parku – są to m.in. lasy regla dolnego z pięknym borem jodłowo-świerkowym, buczyna karpacka, bagienna olszyna górska. Zobaczymy zbiorowisko łąki ostrożeniowej, pozostałości po dawnej hucie szkła oraz polanę Szałasisko, na której dawniej wypasano owce. Przy odrobinie szczęścia na trasie możemy spotkać salamandrę plamistą – symbol Gorczańskiego Parku Narodowego.
 2. Polana Stara Huta to 9. przystanek ścieżki edukacyjnej. W tym miejscu w XVII i XVIII wieku działała huta szkła – wpierw należąca do majątku Lubomirskich, potem Wodzickich. Las dostarczał dużą ilość drewna bukowego wykorzystywanego w hucie jako opał lub jako surowiec potrzebny do wyrobu szkła. Dziś po hucie nie ma już śladu – ostała się jedynie nazwa polany (Stara Huta) nawiązująca do dawnych czasów.
 3. Rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana został utworzony w 1927 roku w prywatnych lasach należących wówczas do hrabiego Ludwika Wodzickiego w celu ochrony fragmentów naturalnej puszczy karpackiej. Obejmował obszar między polaną Szałasisko i polaną Średnie, a także górną część doliny potoku Turbacz. Ponownie rezerwat powołano w 1964 roku powiększając jego obszar. Obecnie teren ten znajduje się w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego (jako obszar ochrony ścisłej).
 4. Polana Szałasisko leżąca przy niebieskim szlaku to niewielka śródleśna polana, na której niegdyś wypasano owce. Obecnie polana powoli zarasta, ale wciąż można na niej spotkać rośliny charakterystyczne dla gorczańskich polan.
 5. Polana Oberówka to znane i lubiane miejsce biwakowe położone w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Można tu odpocząć, skorzystać z toalety, rozbić namiot czy rozpalić ognisko. Powyżej polany rozciąga się ładna łąka ostrożeniowa, na której wczesną wiosną zakwitają krokusy. Przy polanie znajduje się też niewielki stawek będący miejscem lęgowym dla płazów.

Warianty i modyfikacje

 1. Ponieważ trasa zatacza pętlę, ścieżkę możemy przejść w odwrotnym kierunku. Na wysokości 4. przystanku ścieżki skręcamy w prawo na szlak niebieski w kierunku polany Szałasisko. W tym wariancie na początku czeka nas dość forsowne podejście przez las, następnie dłuższe, ale bardzo łagodne zejście doliną.

Wskazówki praktyczne

 1. Do Koninek najlepiej przyjechać samochodem. Duży parking znajduje się na końcu miejscowości – w miejscu, gdzie zaczynamy wędrówkę. Parking jest płatny – ok. 25 zł / dzień.
 2. Trasa wiedzie przez teren Gorczańskiego Parku Narodowego, dlatego przed wycieczką musimy zakupić bilet wstępu do GPN. Bilety najlepiej kupić online na stronie: gorce.eparki.pl.
 3. Chociaż wycieczka nie jest długa, należy się do niej przygotować jak do górskiej wędrówki, zatem zalecamy wygodne obuwie turystyczne. Większość trasy wiedzie doliną, potem drogą stokową. Na trasie czeka nas jedno strome zejście – jest  to odcinek niebieskiego szlaku prowadzący od polany Szałasisko do doliny za polaną Oberówka. Ścieżkę można zwiedzać z książeczką wydaną przez GPN. W przewodniku znajdziemy mnóstwo ciekawostek o naszej trasie.
Tak
6.32 km
275.00 m
278.00 m
277.00 m
12/30 (umiarkowana)
(współczynnik obliczony automatycznie, funkcjonalność eksperymentalna)
1h 59m
(dla tempa marszu 4 km/h)
Gorce Koninki

Mapa

(profil wysokości oglądany na małych ekranach może sprawiać wrażenie, że trasa jest bardziej stroma niż w rzeczywistości jest)
Zaloguj się, aby pobrać plik GPX
footer img