Rezerwat Diable Skały w Bukowcu

Długość trasy: 2,17 km
Czas przejścia: 0h 36m
Trudność: Umiarkowana

Pełen inspiracji spacer po rezerwacie „Diable Skały” w sielskiej scenerii Pogórza Rożnowskiego połączony z ciekawą historią Bukowca i okolic. Na trasie liczne ciekawostki przyrodnicze i geologiczne, skałki o fantazyjnych kształtach oraz największa osobliwość rezerwatu – owiana legendami jaskinia „Diabla Dziura” zamieszkiwana przez nietoperze.

Bukowiec kościół – Skała Diabeł – Bloki Skalne – Dwie Skały – Urwisko – Samotna Skała – Głaz – Jaskinia „Diabla Dziura” – Skała Grzyb – Skała Kapa – Bukowiec kościół

Autor:
Agnieszka Cygan

Agnieszka Cygan

Przewodnik turystyczny

Plan wycieczki

 1. Wycieczkę zaczynamy na parkingu pod kościołem w Bukowcu. Kierujemy się za znakami ścieżki edukacyjnej oznaczonej czerwonym ukośnym paskiem na białym tle . Wchodzimy na teren rezerwatu „Diable Skały”. Przed nami pierwsza na naszej trasie skała o nazwie Diabeł.
 2. Skręcamy w prawo. Wąska, leśna ścieżyna doprowadza nas do kolejnych stanowisk. Mijamy kolejno: Bloki Skalne, Dwie Skały, Urwisko. Przy piątym stanowisku ścieżki o nazwie „Samotna Skała” obieramy drogę na wprost.
 3. Zagłębiamy się w ciemny, mieszany las. Przed siódmym stanowiskiem ścieżka wspina się bardzo ostro pod górę. Przed nami głazy z piaskowca ciężkowickiego, wśród nich można dojrzeć dwa zakratowane otwory wejściowe do jaskini „Diabla Dziura”.
 4. Wychodzimy na górną część ścieżki. W tym miejscu skręcamy w lewo i wraz z niebieskim szlakiem podążamy leśną dróżką. Wędrujemy pod górę, osiągając kulminację Bukowca (530 m n.p.m.).
 5. Szlak prowadzi teraz delikatnie w dół. Po prawej stronie mijamy skałę Grzyb, a następnie skałę Kapa. Dalej prosto, po chwili wychodzimy z lasu. Tu na niewielkiej polance ławeczki i tablica informacyjna. Dochodzimy do kościoła w Bukowcu, gdzie kończymy wycieczkę, zamykając pętlę.  

Atrakcje i walory krajobrazowe

 1. Rezerwat „Diable Skały” w Bukowcu o powierzchni 16 hektarów położony na Pogórzu Rożnowskim obejmuje bardzo interesujący zespół skałek zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego. Nazwy skał związane są z miejscowymi legendami i podaniami. Skała Diabeł została jakoby upuszczona w tym miejscu przez diabła, który zostawił na wychodni skalnej ślady swych pazurów. Interesująca jest skała o nazwie Urwisko (stanowisko 4. ścieżki edukacyjnej), gdzie znajdują się dwa niewielkie schroniska skalne – „Jaskinia pod Okapem” oraz „Schronisko w Omszałej Skale”. Przez rezerwat wiedzie szlak edukacyjny o długości 2,5 km w formie pętli znaczony czerwonym ukośnym paskiem na białym tle. Ścieżka obejmuje 9 stanowisk – każde z nich jest opatrzone tablicą z opisem ciekawostek ze świata przyrody.
 2. Jaskinia „Diabla Dziura” znajduje się na terenie rezerwatu „Diable Skały” (stanowisko 7. ścieżki edukacyjnej) na zboczach wzniesienia o nazwie Bukowiec. Jest to duża jaskinia szczelinowa, której długość korytarzy wynosi 365 metrów. Dwa otwory wejściowe do jaskini są łatwe do odnalezienia (obecnie otwory są zakratowane). W okresie zimowym w jaskini hibernują nietoperze, zwłaszcza objęte ochroną podkowce małe. Z jaskinią związane są liczne podania ludowe – o skarbach ukrytych w jej wnętrzu, o wesołym diable Borucie, który lubił psocić i uprzykrzać życie okolicznym mieszkańcom.
 3. Teren rezerwatu wchodzi w skład obszaru Ostoja Nietoperzy Okolic Bukowca. Obszar ten obejmuje cztery enklawy (Bobowa, Bruśnik, Bukowiec, Paleśnica), gdzie znajdują się kolonie rozrodcze nietoperzy. Letnia kolonia rozrodcza podkowca małego występuje na poddaszu kościoła w Bukowcu, zaś miejscem ich zimowania jest jaskinia „Diabla Dziura” – w zależności od roku w jaskini hibernuje około 80-120 podkowców małych.
 4. Drewniany kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Bukowcu to świątynia o ciekawej historii. Jest to przeniesiona z Kamiannej w Beskidzie Sądeckim dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy zbudowana w 1805 roku. Do Bukowca została przeniesiona już po II wojnie światowej, w roku 1949 roku. Składając przeniesioną budowlę zrezygnowano z cebulastych hełmów, które wcześniej zdobiły dach cerkwi. Na strychu kościoła znajduje się kolonia rozrodcza nietoperzy podkowców małych.

Warianty i modyfikacje

 1. Trasę możemy skrócić, rezygnując z podejścia pod jaskinię „Diabla Dziura”. Na wysokości 5. stanowiska ścieżki edukacyjnej („Samotna Skała”) skręcamy ostro w lewo w wyraźną leśną dróżkę. Po chwili dochodzimy do górnego odcinka ścieżki edukacyjnej i niebieskiego szlaku. Skręcamy w lewo – dalej wędrujemy za oznaczeniami ścieżki.
 2. Spacer po rezerwacie możemy połączyć z wędrówką na Jamną. W tym celu w Bukowcu obieramy szlak zielony (kierunek: Jamna bacówka 1 h). Szlak wiedzie delikatnie pofalowanym terenem – lasem, malowniczymi polanami oraz częściowo wśród pól.

Wskazówki praktyczne

 1. Bukowiec znajduje się w powiecie nowosądeckim, około 10 km na północ od Korzennej. Warto mieć to na uwadze, ponieważ w Polsce jest wiele miejscowości o tej nazwie. Na wycieczkę najlepiej przyjechać własnym transportem – polecamy dojazd od strony Lipnicy Wielkiej. Możemy też dojechać od strony Bruśnika bardzo widokową trasą przez grzbiet Falkowej. Do Bukowca możemy też dojechać z Jamnej wąską, asfaltową drogą wzdłuż potoku Paleśnianka. Odradzamy dojazd spod kościoła w Jamnej (skręt w prawo), gdyż droga ta na odcinku leśnym jest zamknięta dla ruchu samochodowego.
 2. Duży parking znajduje się pod kościołem w Bukowcu.
 3. Do Bukowca jeżdżą busy z Nowego Sącza, kursy realizowane są kilka razy w ciągu dnia. Wysiadamy na przystanku Bukowiec Rozdole, skąd zielonym szlakiem przez wieś dochodzimy w kilka minut do rezerwatu.
 4. Trasa przez rezerwat „Diable Skały” jest typowo terenowa, zatem zalecamy wygodne obuwie turystyczne. Szlak wiedzie łagodnie pofalowanym terenem przez las. Jedno ostre podejście znajduje się w okolicy jaskini „Diabla Dziura”, jednak jest ono krótkie. Po deszczu szlak jest błotnisty. Ścieżka została odnowiona w roku 2022, zatem oznaczenia szlaku są czytelne.
Tak
2.17 km
67.92 m
77.44 m
77.44 m
8/30 (umiarkowana)
(współczynnik obliczony automatycznie, funkcjonalność eksperymentalna)
0h 36m
(dla tempa marszu 4 km/h)

Mapa

Zaloguj się, aby pobrać plik GPX
footer img